วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

ายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566

วันที่ 5 มกราคม 2566 นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา มอบหมายให้ นายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566 โดยมี นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และได้รับความเมตตาจาก พระโสภณวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายเศวต เพชรนุ้ย ปลัดจังหวัดสงขลา นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองสงขลา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาคุณอย่างหาที่สุดมิได้