วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

อ.ศิวะ อินทะโคตร” มรภ.สงขลา ได้รับเลือกจาก “IWS” เป็นหนึ่งในศิลปินไทยที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ ในเวทีวงการสีน้ำโลก

11 ส.ค. 2020
1325

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา อาจารย์ศิวะ อินทะโคตร อาจารย์ประจำหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ได้รับเลือกจากเครือข่ายสีน้ำนานาชาติ ประเทศไทย International Watercolor Society Thailand หรือที่รู้จักกันในนาม IWS Thailand ให้เป็นหนึ่งในศิลปินไทยที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย ในเวทีวงการสีน้ำโลก โดยมีผลงานที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้กับสังคมและเยาวชน จากการคัดเลือกโดยคณะกรรมการ IWS Globe Network