วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

“อ.จิรภา คงเขียว” รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา ร่วมพิธีปิดโครงการอบรม Train the Trainer หลักสูตรพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เข้าร่วมในพิธีปิดโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการ Train the Trainer หลักสูตรการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายในหัวข้อ ความคาดหวังจาก The Real Coach พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม