วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

อาการของ COVID-19 จากวันต่อวัน สัญญาณแรกของ Covid-19 (สังเกตอาการเอง) จาก MOH – บทสรุป

อาการของ COVID-19 จากวันต่อวัน

สัญญาณแรกของ Covid-19
(สังเกตอาการเอง) จาก MOH – บทสรุป

วันที่ 1-3
1. อาการคล้ายหวัด
2. อาการปวดคอเล็กน้อย
3. ไม่มีไข้ ไม่เหนื่อย ยังคงกินอาหาร
และดื่มตามปกติ

วันที่ 4
1. เจ็บคอเล็กน้อยร่างกายรู้สึกเหมือนเมา
2. เสียงเริ่มเจ็บ
3. อุณหภูมิของร่างกายประมาณ 36.5°
4. จุดเริ่มต้นของการรบกวนกับนิสัยการกิน
5. ปวดหัวเล็กน้อย
6. ท้องเสียอย่างอ่อน

วันที่ 5
1. อาการปวดคอและเสียงเจ็บ
2. ความแข็งแรงของร่างกายไม่รุนแรง อุณหภูมิของร่างกาย ระหว่าง 36.5° -36.7°
3. ร่างกายอ่อนแอและรู้สึกปวดข้อต่อ

วันที่ 6
1. การเริ่มต้นของไข้เล็กน้อยที่มีอุณหภูมิ
ประมาณ 37°
2. อาการไอแห้ง
3. อาการปวดคอขณะรับประทานอาหาร
กลืนอาหาร หรือพูดคุย
4. อ่อนเพลียและคลื่นไส้
5. หายใจลำบากเป็นครั้งคราว
6. นิ้วกำลังรู้สึกเจ็บปวด
7. ท้องร่วง และ อ้วก

วันที่ 7
1. มีไข้สูงขึ้นจาก 37.4° -37.8°
2. อาการไออย่างต่อเนื่องกับเสมหะ
3. ปวดร่างกายและปวดหัว
4. อาการท้องร่วงแย่ลง
5. อ้วก

วันที่ 8
1. ไข้ประมาณ 38° หรือสูงกว่า 38°
2. หายใจลำบาก หายใจทุกครั้ง
ที่หน้าอกรู้สึกหนัก
3. อาการไออย่างต่อเนื่อง
4. ปวดหัวข้อต่อกลายเป็นง่อยและปวดก้น

วันที่ 9
1. อาการยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
แต่จะแย่ที่สุด
2. อาการไข้แย่ลง
3. อาการแย่ลง
4. ความยากลำบากในการหายใจ
และต้องต่อสู้อย่างหนักเพื่อหายใจ

ในขั้นตอนนี้จำเป็นต้องตรวจเลือด
และเอ็กซ์เรย์ทรวงอกทันที