วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

อว. จับมือ มรภ.สงขลา จ้างงาน 20 อัตรา 5 ตำบล นศ./ประชาชนทั่วไป/บัณฑิตจบใหม่ สมัครด่วน-13 ธ.ค.นี้

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) รับสมัครคัดเลือกการจ้างงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) จำนวน 20 อัตรา/ตำบล ระยะเวลาการจ้างงาน 12 เดือน (มกราคม-ธันวาคม 2564)

                พื้นที่ปฏิบัติงาน 5 ตำบล ดังนี้ 1. ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 2. ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 3. ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 4. ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 5. ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล โดยจ้างงาน 3 กลุ่ม ดังนี้ 1. นักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี/อาชีวศึกษา) 5,000 บาท/เดือน 2. บัณฑิตจบใหม่ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี 15,000 บาท/เดือน 3. ประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดวุฒิ) 9,000 บาท/เดือน

                ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 13 ธันวาคม 2563