วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

อบจ.ห่วงใย เดินหน้า ลงพื้นที่ลุย ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ แจกถุงยังชีพ และหน้ากากอนามัย ชุมชนคลองแห และคลองอู่ตะเภา

วันที่ 24 มิ.ย.64 นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ประธานสภา สมาชิกสภาอบจ.สงขลา ได้รับมอบหมายจากนายไพรเจน มากสุวรรณ์ นายกอบจ.สงขลานำความห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองแห และ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอู่ตะเภาแจกถุงยังชีพ และหน้ากากอนามัยให้แก่พี่น้องประชาชน ในพื้นที่หมู่ 1 มัสยิดสำราญสุข ตำบลคลองแห และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอู่ตะเภา โดยมีนายขาญชัย โสพิกุล ประธานสภา อบต.คลองอู่ตะเภา เป็นตัวแทนผู้รับมอบถุงยังชีพแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนคลองอู่ตะเภา

โดยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในการดูแลประชาชนให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ และมีความเป็นอยู่ที่ดี โดยเฉพาะในช่วงเกิดการระบาดของเขื้อไวรัสโควิด-19 ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประขาขนอย่างต่อเนื่องทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา

นอกจากนี้ยังนำเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19