วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

อบจ.สงขลา ร่วมบันทึกเสียงบทอาเศียรวาทถวายพระพรเนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวท.สงขลา

21 ก.ค. 2020
818

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมบันทึกเสียงบทอาเศียรวาทถวายพระพรชัย เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวท.สงขลา