วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

อธิบดีกรมการปกครอง เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจการปฏิบัติราชการ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของอำเภอหาดใหญ่

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562. เวลา 14.45 น.นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง. พร้อมคณะผู้บริหารกรมการปกครอง ได้มาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจการปฏิบัติราชการ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของอำเภอหาดใหญ่ โดยมี นายสมศักดิ์ จันทรชู นายอำเภอหาดใหญ่ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง พนักงานราชการ ลูกจ้าง สย. สมาชิก อส. ให้การต้อนรับ ณ ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่