วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

อธิการ มรภ.สงขลา ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น จัดทำร่างยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยและบริการวิชาการ และ นายพิชยดนย์ ชายมะ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2564-2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมซี.เอส. ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี