วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

อธิการฯ มรภ.สงขลา บรรยายพิเศษการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 256  ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย นางสาวเบญจมาภรณ์ จิตตพงศ์ บุคลากรของทางมหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษเรื่อง การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่ง ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีฯ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีคณาจารย์ มรภ.สงขลา ให้ความสนใจร่วมฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์กว่า 100 คน