วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

อธิการฯ มรภ.สงขลา นำทีมบริหารร่วมบริจาคน้ำดื่มสู้ภัยโควิด-19

วันที่ 3 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วย อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถนเรศ อาคาสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์จิราภรณ์ กวดขัน ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นางสาวกมลวรรณ นิลจู หัวหน้างานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และ นางวรรณญา สาแหล๊ะ หัวหน้าหน่วยสภามหาวิทยาลัย ร่วมบริจาคน้ำดื่มจำนวน 100 แพคให้แก่โรงพยาบาลสงขลา ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมสู้ภัยโควิด-19