วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ห้างฯ โอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมแข่งขัน แอโรบิกแดนซ์ ระดับอนุบาลครั้งที่ 22 ประจำปี 2562

15 ก.พ. 2020
1239

15 กพ.2563 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 5 ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ห้างฯ โอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมแข่งขัน แอโรบิกแดนซ์ ระดับอนุบาลครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 ขึ้น โดย นายสมศักดิ์ จันทรชู นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นางนฤมล อมรรัตน์วิทยา กรรมการผู้จัดการ ห้างฯ โอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ นายปราโมทย์ ส่งสิงค์ ผูู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต2 พร้อมด้วยกรรมการ การตัดสินและ แขกผู้มีเกียรติ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

นางนฤมล อมรรัตน์วิทยา กรรมการผู้จัดการ ห้างฯ โอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ กล่าวว่า การแข่งแข่งขันแอโรบิกแดนซ์ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 12 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ สร้างความสามัคคี ในหมู่คณะ การตัดการแข่งขันแอโรบิกแดนซ์ในปีนี้เป็นปีที่ 22โดยเป็นความมุ่งหมายของห้างฯที่จะสร้างกิจกรรมที่มีคุณค่าตอบแทนสู่ท้องโดยได้รับความร่วมมือจากสำนักการกีฬาสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค4สงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1-3 โดยจะทำเป็นโครงการต่อเนื่ิองไปทุกปี โดยปีนี้ มี รร.ส่งทีมเข้าแข่งขัน จำนวน 12 ทีม