วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ห้างฯ โอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ จัดแข่งขัน แอโรบิกแดนซ์ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปี2562

07 ธ.ค. 2019
1132

วันนี้ 7 ธค.2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 5 ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ห้างฯ โอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมแข่งขัน แอโรบิกแดนซ์ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ขึ้น โดย พันตำรวจโท รณน สุระวิทย์ รองผู้กำกับ ปราบปรามสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นางนฤมล อมรรัตน์วิทยา กรรมการผู้จัดการ ห้างฯ โอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ แขกผู้มีเกียรติ คณ ะครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

นางนฤมล อมรรัตน์วิทยา กรรมการผู้จัดการ ห้างฯ โอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ กล่าวว่า การแข่งแข่งขันแอโรบิกแดนซ์ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 12 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ สร้างความสามัคคี ในหมู่คณะ รวมถึงสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในด้านการพัฒนากีฬาในขั้นพื้นฐาน ให้กับเด็กและเยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ซึ่งการจัดการแข่งขันแอโรบิกแดนซ์ ในปีนี้เป็นปีที่ 12 โดยเป็นความมุ่งหมายของห้างฯ โอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ ที่จะสร้างกิจกรรมที่มีคุณค่าตอบแทนสู่ท้องถิ่น โดยได้รับความร่วมมือจากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 สงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1-3 บริษัทหาดทิพย์จำกัด(มหาชน)บริษัทฉัตรทองพร๊อพเพอร์ตี้ ที่ให้การสนับสนุนมาด้วยดีตลอด โดยทำเป็นโครงการต่อเนื่องกันเป็นทุกปี ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนต่างๆ ทั้งในจังหวัดสงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราข ร่วมส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน รวมจำนวน 17 ทีม 16โรงเรียน