วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

ห้องนั่งเล่นประหยัดไฟ เพียงใช้ “ฉลากเบอร์ 5 ติดดาว”

รู้หรือไม่ หากเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ★★★ 3 ดาว แทนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าในห้องนั่งเล่นและทำตามวิธีประหยัดไฟฟ้า จะช่วยประหยัดเงินค่าไฟฟ้าได้กว่า 7,101.57 บาท/ปี.1.

ตู้เย็น 7.7 คิว (217.2 ลิตร) ใช้งาน 24 ชม. / วัน

ก่อนใช้ฉลากเบอร์ 5 ติดดาว ค่าไฟ 2,281 บาท/ปี

หลังใช้ฉลากเบอร์ 5 ★★★ 3 ดาว ลดการเปิด/ปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้นานเกินความจำเป็น และไม่ใส่ของที่มีอุณหภูมิสูงเกินไป ค่าไฟลดเหลือ 1,156 บาท/ปี

ประหยัดค่าไฟได้ 1,125 บาท/ปี (49%).2.

เครื่องปรับอากาศ Inverter 13,000 บีทียู/ชั่วโมง ตั้งอุณหภูมิที่ 25 องศา เปิด 8 ชม./วัน

ก่อนใช้ฉลากเบอร์ 5 ติดดาว ค่าไฟ 11,294 บาท/ปี

หลังใช้ฉลากเบอร์ 5 ★★★ 3 ดาว และเพิ่มอุณหภูมิ 1 องศา ค่าไฟลดเหลือ 6,013 บาท/ปี

ประหยัดค่าไฟได้ 5,281 บาท/ปี (47%).3.

พัดลมไฟฟ้าตั้งพื้น 18 นิ้ว Speed 3 ใช้งาน 8 ชม./วัน

ก่อนใช้ฉลากเบอร์ 5 ติดดาว ค่าไฟ 973.50 บาท/ปี

หลังใช้ฉลากเบอร์ 5 ★★★ 3 ดาว ปรับระดับ Speed 1 ระดับและถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน ค่าไฟลดเหลือ 557.50 บาท/ปี

ประหยัดค่าไฟได้ 416 บาท/ปี (43%).4.

โทรทัศน์ 40 นิ้ว เปิดใช้งาน 1,716 ชั่วโมง/ปี

ก่อนใช้ฉลากเบอร์ 5 ติดดาว ค่าไฟ 378 บาท/ปี

หลังใช้ฉลากเบอร์ 5 ★★★ 3 ดาว และถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน ค่าไฟลดเหลือ 184 บาท/ปี

ประหยัดค่าไฟได้ 194 บาท/ปี (51%).5.

หลอดไฟแอลอีดี (E27) 7 วัตต์ 1 ดวง เปิดใช้งาน 8 ชม./วัน

ก่อนใช้ฉลากเบอร์ 5 ติดดาว ค่าไฟ 150.32 บาท/ปี

หลังใช้ฉลากเบอร์ 5 ★★★ 3 ดาว เปลี่ยนจากหลอด CFL 13 W เป็น LED 7 W และปิดสวิตช์เมื่อเลิกใช้งาน ค่าไฟลดเหลือ 64.75 บาท/ปี

ประหยัดค่าไฟได้ 85.57 บาท/ปี (57%).

เห็นได้ชัดเลยว่าหากทุกคนหันมาใช้ครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ★★★ 3ดาว พร้อมทำตามวิธีประหยัดไฟฟ้าจะสามารถประหยัดค่าไฟและเงินในกระเป๋าได้มาก และยิ่งในปัจจุบันที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตด้านพลังงาน หากทุกคนร่วมแรง ร่วมใจกันประหยัดพลังงาน เราทุกคนจะสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้.หมายเหตุ: คำนวณจากอัตราค่าไฟฟ้าประเภท 1.1.2 บ้านอยู่อาศัย อัตราค่าไฟฟ้า 3.96 บาท/หน่วย.