วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

หาดทิพย์ “เปลี่ยน” ลังโค้ก ที่ไม่ใช้งานเป็นแปลงผักสวนครัว

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์ ชุมชนเขต 7 เทศบาลเมืองบ้านพรุ จัดโครงการ“ปลูกด้วยธรรม ทำด้วยใจ” นำโดย  พระครูสุนทร สุตาภรณ์ เจ้าคณะตำบลบ้านพรุ และเจ้าอาวาสวัดชินวงศ์ ประดิษฐ์ คุณสยาม สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พร้อมด้วย พนักงานหาดทิพย์ และ ชาวบ้าน  จำนวน 102 คน ร่วมกันปลูกผักในลังโค้กที่ไม่ใช้งานแล้ว จำนวน 148 ลัง รอบอุโบสถวัดชินวงศ์ประดิษฐ์           ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณสายใจ หวานนวล รองปลัดเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน อันมีวัดเป็นศูนย์กลาง พร้อมรณรงค์ให้ทุกคนปลูกผักสวนครัว ปลอดสารพิษกินเองที่บ้าน โดยใช้อุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วมาเป็นภาชนะสำหรับปลูก และใช้เศษวัสดุในครัวเรือนมาหมักเป็นปุ๋ย เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี รวมทั้งสามารถช่วยลดปริมาณขยะในครัวเรือนได้อีกด้วย  ณ  วัดชินวงศ์ประดิษฐ์ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563  ที่ผ่านมา