วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

“หาดทิพย์ ” สานต่อปณิธานของ ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล มอบทุนเพื่อเป็นสวัสดิการ แก่ พนักงานเปลดีเด่น และลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2562

25 ธ.ค. 2019
972

กองทุนพนักงานเปลดีเด่น” โดย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สานต่อปณิธานของ ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล อดีตกรรมการผู้จัดการ มอบทุนจำนวนเงิน 380,000 บาท เพื่อเป็นสวัสดิการ แก่ พนักงานเปลดีเด่น และลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2562

ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ และ เสียสละ ในการอำนวยความสะดวกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ให้กับโรงพยาบาล จำนวน 24 แห่ง ในภาคใต้ อาทิ โรงพยาบาลกรงปีนัง จ.ยะลา, โรงพยาบาลท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี, โรงพยาบาลพังงา จ.พังงา, โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต, โรงพยาบาลหาดใหญ่ และ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา เป็นต้น