วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

หาดทิพย์ รับ 2 รางวัล “SET Awards 2019”

27 พ.ย. 2019
831

1. THSI (Thailand Sustainability Investment )โดยบริษัทเป็น 1 ใน 98 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ”หุ้นยั่งยืน”

2. รางวัล Rising Star Sustainability Awards 

เพื่อมอบรางวัลให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในด้านผลการดำเนินงานและคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กรต้นแบบในตลาดทุน และเป็นแรงผลักดันสำคัญให้หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆของสังคมได้นำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดนิ่ง