วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

หาดทิพย์ รับมอบเงินรายได้จากการจำหน่าย และประมูลขวดเซรามิกที่ระลึก ชมรมโค้กไทย สมทบโครงการงานวิ่ง HaadThip Fan Run #2

พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับมอบเงินรายได้จำนวน 755,419 บาท จากคุณนัฐ พันธุ์เสงี่ยม ประธานชมรมโค้กไทย และคณะ ซึ่งเป็นเงินรายได้จากการจำหน่าย และประมูลขวดเซรามิกที่ระลึกในโครงการงานวิ่ง HaadThip Fan Run #2 เพื่อร่วมสบทบทุนในการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดแบบรวมศูนย์ มอบให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป ณ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา