วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

หาดทิพย์ รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ต่อเนื่องปีที่ 3

05 ต.ค. 2020
858

คุณดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส  พร้อมด้วย คุณสยาม สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานพิธีขอบคุณ และรับมอบประกาศนียบัตร คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization (CFO) ) จากนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน “ร้อยดวงใจ  ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ เมื่อเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา

สำหรับในปีนี้หาดทิพย์ ได้รับประกาศนียบัตร คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ทั้ง 2 โรงงาน คือ โรงงานหาดใหญ่ จ.สงขลา (ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 10,076 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี) และโรงงานพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี (ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 10,839 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี) โดยมีข้อมูลการผลิตในปี 2561 เป็น          ปีฐาน ตามหลักเกณฑ์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

หาดทิพย์ ยังคงมุ่งมั่นกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจะดำเนินการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ( Carbon Footprint of Products : CFP) ให้ครอบคลุมทุก SKUs ที่บริษัททำการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals : SDGs)  พร้อมทั้ง เป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ในการบรรลุเป้าหมายด้านการรับมือกับสภาพภูมิอากาศเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ยั่งยืนต่อไป