วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

หาดทิพย์ มอบคอมพิวเตอร์ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” กรมราชทัณฑ์

นายประทีป แก้วประสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบ คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ในโครงการตามแนวพระราชดำริฯ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้กับเรือนจำกลางสงขลา  จำนวน 21 ชุด มูลค่า 96,600 บาท โดยมี นางนิภา งามไตรไร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนอง ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ สร้างโอกาสการเรียนรู้ และตอบสนองภารกิจด้านการพัฒนา พฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการนำทักษะความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้หลังพ้นโทษ