วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

หาดทิพย์เคียงข้าง ชาวใต้มอบถุงจัดยังชีพให้กลุ่มผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

นายเสกสรรค์  เพชรสุทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ-Operation ผู้แทน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) มอบถุงยังชีพในโครงการ “หาดทิพย์เคียงข้าง ชาวใต้”  มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กลุ่มผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีมูลค่ารวม 150,000 บาท  โดย นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี  รับมอบ จำนวน 340 ถุง และ ในจังหวัดสงขลา ได้มอบผ่าน เทศบาลนครสงขลา จำนวน 340 ถุง  เพื่อกระจายต่อให้ประชาชนในพื้นที่ เมื่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา