วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

หลักสูตรสาธารณสุขฯ มรภ.สงขลา เตรียมความพร้อมทำ MOU ภาคีเครือข่าย

หลักสูตรสาธารณสุขฯ มรภ.สงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมทำ MOU ร่วมกับองค์กรวิชาชีพภาคีเครือข่าย เดินหน้าสร้างความเข้าใจ ควบคู่ยกระดับความร่วมมือในอนาคต

  ดร.วรพล หนูนุ่น ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ทางหลักสูตรฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการทำ MOU ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ หน่วยงานด้านสาธารณสุข ในสังกัดองค์กรที่เป็นราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชน ที่เป็นภาคีเครือข่ายของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา ณ ห้องประชุม 10-103 อาคาร 10 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา กล่าวเปิดการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมรอบแรกสำหรับการสร้างความเข้าใจและยกระดับความร่วมมือให้เป็นทางการ และนำไปสู่การจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันต่อไป