วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

“หยุดโควิด-19 หาดใหญ่ ด้วย Fast ATK “ ทน.หาดใหญ่ตรวจเชิงรุกATK ฟรี ณ บริเวณ ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 4 ลานจอดรถหลังธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาหาดใหญ่

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ปฏิบัติการเชิงรุกตรวจคัดกรอง เพื่อหาเชื้อโควิด -19 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายวินัย ปิ่นทอง รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการเชิงรุก ตรวจคัดกรองเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ให้กับประชาชนใน ชุมชนหลังโรงเรียนญ.ว. ชุมชนศรีนิล ชุมชนหลังสนามกลาง ชุมชนเกาะเสือ ชุมชนหน้าโรงเรียนญ.ว. และพื้นที่ใกล้เคียง ณ บริเวณลานจอดรถหลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาหาดใหญ่ ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 4 เพื่อลดการแพร่ระบาดในเชิงรุก ตามมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)