วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ป้องกันการแพร่ระบาด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ

20 มี.ค. 2020
1694

วันนี้ (20 มี.ค. 63) ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา นายวสันต์ ยี่ตัน ขนส่งจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายสุทัศน์ วรรโณ สาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา นายพงศ์ศักดิ์ ศิริพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสบริเวณพื้นที่ภายนอกอาคารและภายในตัวอาคาร บริเวณจุดนั่งรอของผู้ใช้บริการ จุดที่มีการสัมผัสเป็นประจำ เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่จับประตู ที่จับราวบันได เป็นต้น พร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการขนส่ง พนักงานขับรถผู้ประกอบการสถานีฯ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในรถและภายในสถานีขนส่งฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

นายวสันต์ ยี่ตัน ขนส่งจังหวัดสงขลา กล่าวว่า  ขณะนี้ประชาชนมีความตื่นตัวในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อสร้างความปลอดภัย และความมั่นใจในการใช้บริการจึงได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เข้มข้นกว่าเดิมจากที่ปฏิบัติอยู่แล้ว ได้แก่ การตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าไปในสถานที่และการบริการสาธารณะ หากพบประชาชนที่มีอาการไข้ หรืออาการต้องสงสัยเข้าข่ายอาการโรคดังกล่าวให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยเร็ว ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ให้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคทุกวัน โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง และจัดให้มีสบู่ในห้องน้ำ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่เคาน์เตอร์ให้บริการและจุดประชาสัมพันธ์

ในด้านของผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถสาธารณะ ขอความร่วมมือให้ทำความสะอาดตัวรถเป็นพิเศษด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ กำชับให้พนักงานขับรถ และพนักงานจำหน่ายตั๋ว สวมใส่หน้ากากอนามัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา รวมถึงสถานีขนส่งผู้โดยสาร/จุดจอดรถ/จุด Checking Point/ท่ารถต่างๆ ให้ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคประจำทุกวัน ตลอดจนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และวิธีป้องกันตนเองที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ผ่านสื่อต่างๆป้ายประชาสัมพันธ์ และทางจอ Smart Bus Terminal แนะนำให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยเวลามาใช้บริการในสำนักงานขนส่งและที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ประชา-วรางคณา/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

20 มี.ค. 63