วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองคอหงส์ เขต 2 ลงพื้นที่แจกจ่ายชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ชุมชนบ้านคอหงส์ 1

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เทศบาลเมืองคอหงส์ นำโดย. ด.ต.ประพันธ์ อรัญดร นายสมศักดิ์ อุไรรัตน์ นายเสริม ห่อทอง นายสุพจน์ ปิ่นทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองคอหงส์ เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่กองช่าง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (ชุมชนคอหงส์ 1) ลงพื้นที่แจกจ่ายชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ชุมชนบ้านคอหงส์ 1 (ศูนย์วิจัยยางสงขลา) เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่ 3