วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

สมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิม ภาคใต้ จัดพิธี “พุทธาภิเษกสมโภชองค์พระจักรพรรดิกวนอิมแฝด พร้อมกับสองสมเด็จคู่บารมี หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด หลวงปู่โตวัดระฆัง”

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ. สนามสอนขับรถ โรงเรียนสอนขับรถ หาดใหญ่ คาร์ เทรนเนอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิม ภาคใต้ จัดพิธี “พุทธาภิเษกสมโภชองค์พระจักรพรรดิกวนอิมแฝด พร้อมกับสองสมเด็จคู่บารมี หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด หลวงปู่โตวัดระฆัง” โดยได้รับเกียรติจาก นายพิบูลย์อัฑฒ์ หฤหรรษ์ปราการ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยนายมงคล ชีทรัพย์เจริญ นายกสมาคมอาวุโสสมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิม ภาคใต้ กล่าวต้อนรับ และ นายติณฐ์วรเวช รุ้งมณีวรรณ นายกสมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิม ภาคใต้ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายพิชัย วัฒนพยุงกุล ประธานสมาคมไทย-จีนจังหวัดสงขลา, พันโท เทียนชัย ไชยะเสน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิม ภาคใต้ , นางสาวกรุณา ทองแกมนาก รองปลัดเทศบาล,อ.นิเวศน์ ถาวร เจ้าสำนักเทพนาจาซาไท้จี๊อหาดใหญ่ (บ้านเกาะหมี) เจ้าพิธีกรรมฝ่ายจีน,ดร.สุชาติ มั่นคงพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์สมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิม ภาคใต้และในวันนี้ มีศิลปินดาราเดินทางมาร่วมงานด้วยได้แก่ คุณ พศิน เรืองวุฒิ,คุณ สาวิกา กาญจนมาศ,คุณโชตณภร บวรมหาบุญบารมีและคุณอธิบดี พันตาวงศ์ฯลฯ และประชาชนเข้าร่วมในพิธีอย่างคับคั่ง

พิธีพุทธาภิเษาสมโภชในครั้งนี้ เริ่มพิธีตั้งแต่เวลา 13.39 นาที โดยมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์คาถา ประกอบด้วย
1.พระธรรมวงศาจารย์ (ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค.๑๘) วัดโคกสมานคุณ (พระอารามหลวง) อ.หาดใหญ่ ประธานฝ่ายบรรพชิต
2.พระครูขันตยาภรณ์ (พรหม ขันติโก) วัดบ้านสวน จ.พัทลุง (ประธานจุดเทียนชัย)
3.หลวงปู่อิ่ม ปุญญาวุโธวัดทุ่งนาใหม่ (ประธานดับเทียนชัย) จ.นครศรีธรรมราช,
4.หลวงปู่เจียม โอภาโส วัดทุ่งนาใหม่ จ นครศรี ธรรมราช
5.พระครูประศาสน์กิจโกศล(ขาว จันทูปโม)วัดพรุพ้อ จ.พัทลุง,
6.พระครูขันตยาภรณ์ (พรหม ขันติโก) วัดบ้านสวน จ.พัทลุง (ประธานจุดเทียนชัย)
7.พระครูสุเทพธรรมโชติ (อิ้น ธมฺมโชโต) วัดนิคมเทพาราม จ.สงขลา
8.พระครูสังวรธรรมจารี (ผล อิสสโร) วัดทุ่งนารี จ.พัทลุง
9.พระมหานิมิต ถิรธมฺโม สำนักสงฆ์เคียนตูชัย จ.สงขลา
10.พระอาจารย์คลังแสง ปัญญาพโล สำนักปฏิบัติธรรมเขากุฏิ (เกาะยอ) จ.สงขลา
11.พระครูปุญญาพิศาล (วิชาญชัย กตปุญโญ) วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) จ2สงขลา
11.พระครูปลัดพลกฤต กลฺยาณธมฺโม วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) จ.สงขลา
13.พระอาจารย์ทวี วัดป่าปากบางเทพาราม จ.สงขลา

การจัดพิธีในครั้งนี้ นับเป็นวาระที่ 2 ฤกษ์จัดพิธีพุทธาภิเษกสมโภชองค์พระจักรพรรดิกวนอิมแฝด พร้อมกับสองสมเด็จคู่บารมี หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด หลวงปู่โตวัดระฆัง ที่ได้ทำพิธีเททองจนสำเร็จ และสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ช่าวงนี้ซึ่งตรงกับช่วงประเพณีถือศีลกินเจ เพื่อให้บังเกิดความศักดิ์สิทธิ์แก่องค์พระที่พุทธาภิเษก และความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี จึงได้กำหนดให้วันนี้เป็นวัน

พุทธาภิเษกที่ยิ่งใหญ่ขึ้นโดยในวันนี้ได้มีการปลุกเสกเหรียญ วัตถุมงคลเหรียญพระโพธิสัตว์กวนอิม (ปางมหาจักรพรรดิกวนอิม) และเหรียญสองสมเด็จ (รุ่นมหาจักรพรรดิ์สำเร็จ) มีให้เช่าบูชาทั้งหมด 2563 เหรียญ โดยแบ่งเป็น (เนื้อทอง ให้เช่าบูชา 358 บาท) ( เนื้อดีบุก ให้เช่าบูชา 258 บาท ) และ (เนื้อเงิน ให้เช่าบูชา 158 บาท) โดยจะเปิดให้จองเช่าบูชา ได้ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 และสามารถรับเหรียญได้ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งตรงกับวันตรุษจีน

สำหรับองค์บูชา ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว กวนอิมปางพันกร ให้เช่าบูชา 3,598 บาท (จัดสร้าง 108 องค์) กวนอิมปางยืน ให้เช่าบูชา 3,998 บาท (จัดสร้าง 108 องค์) เทพเจ้าเห้งเจีย ให้เช่าบูชา 3,761 บาท (จัดสร้าง 108 องค์) เทพเจ้ากวนอู ให้เช่าบูชา 3,999 บาท (จัดสร้าง 108 องค์) สมเด็จเจ้าพะโคะ (หลวงปู่ทวด) ให้เช่าบูชา 4,849 บาท (จัดสร้าง 108 องค์) สมเด็จพุฒาจารย์โต (วัดระฆัง) ให้เช่าบูชา 4,999 บาท (จัดสร้าง 108 องค์)
โดยวัตถุมงคล ทั้งหมดนี้จะผ่านพิธีพุทธาภิเษกทั้งหมด 5 วาระ ประกอบด้วย 1.พิธีพุทธาภิเษกใหญ่ 2.พิธีพุทธา ภิเษก ณ พระอุโบสถมหาอุตม์ วัดน้ำน้อยนอก 3.พิธีพุทธาภิเษก ณ วัดถ้ำเมืองนะ จังหวัดเชียงใหม่ 4.พิธีพุทธา ภิเษก ณ วัดชัยชนะสงคราม 5.พิธีพุทธาภิเษก ณ พระอารามมณฑลพระโพธิสัตว์กวนอิมพันกร พลับพลาชัยปิยะราชา