วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจ.สงขลา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดงาน เทศกาลกินเจหาดใหญ่กินเจ ถูกปาก ถูกใจ ถูกอนามัย ไร้แอลกอฮอล์”ประจำปี 2562

29 ก.ย. 2019
1413

งานเทศกาลกินเจหาดใหญ่ “กินเจ ถูกปาก ถูกใจ ถูกอนามัย ไร้แอลกอฮอล์”ประจำปี 2562 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คุณวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา คุณประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ,ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ คุณอมร วงศ์วรรณ,ปลัดอำเภอหาดใหญ่ คุณคฑาวุทธ พิมพ์ศักดิ์ ,ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ คุณจินตนา สุวรรณรัตน์,ประธานมูลนิธิโรงเรียนศรีนคร คุณพรสรรค์ สันติวรคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานสนับสนุนกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) อ.มานพ แย้มอุทัย, ,นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา คุณสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนฯลฯ
บรรยากาศคึกคักมากมาย กล่าวรายงานโดย นายสุรพล กัมพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา “งานนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมถือศีลกินเจได้ร่วมสร้างกุศล โดยการละเว้นการทานเนื้อสัตว์ และดำรงตนอยู่ในศีลอันดีงาม มีความบริสุทธิ์ สะอาด ทั้งกาย วาจา ใจ ตลอดจนร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และการสร้างกุศลเพื่อความสุขและความมั่งมีด้วยการทำบุญ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28กันยายน 2562 -7ตุลาคม 2562 ณ บริเวณหน้าสวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ (ตรงข้ามมูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1.จำหน่ายอาหารเจ กว่า108 ร้าน ควบคุมคุณภาพและราคาโดยกองการสาธารณสุข เทศบาลนครหาดใหญ่
2.พิธีเปิดงานฯ วันอาทิตย์ ที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. บริเวณถนนศุภสารรังสรรค์ (หน้าสวนหย่อมฯ) โดยมีกิจกรรม ดังนี้ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และรับพรจากคณะสงฆ์ , กิจกรรมอาหารทานบุญ กินอย่างพอเพียง เลี้ยงคนทั้งเมือง และ ขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์งาน (ขบวนรถ)
3.ขบวนแห่พระประจำปีรอบเมืองหาดใหญ่ วันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. ประกอบด้วย ขบวนมังกรทอง-สิงโต, เทพเจ้า, คนเดิน, ม้าทรงจากศาลเจ้าต่างๆ และตลอดเส้นทางที่ขบวนแห่ผ่าน ขอเชิญชวนโรงแรม/ร้านค้า/บ้านเรือนต่างๆ ตั้งโต๊ะบูชาเจ้าเพื่อความเป็นมงคล
4.กิจกรรม“อาหารทานบุญ” กินอย่างพอเพียงเลี้ยงคนทั้งเมือง บริการแจกจ่ายอาหารเจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมพิธีเปิด ในวันอาทิตย์ ที่ 29 กันยายน 2562 และ วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม เวลา 16.30 น. บริเวณถนนศุภสารรังสรรค์(หน้าสวนหย่อมฯ)
5.อัญเชิญเทพเจ้าจากศาลเจ้าต่างๆในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มาประดิษฐานภายในบริเวณงาน เพื่อให้ได้สักการะบูชา
6.โชว์มังกรทองพ่นน้ำ-สิงโตเล่นจานดอกเหมย จากจังหวัดนครสวรรค์ เวลา 19.00 น. ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 4 ตุลาคม 2562
7.กิจกรรมเวที และกิจกรรมต่างๆ เช่นสาธิตการปรุงอาหารเจ 9 เมนู 9 คนดัง /เสวนา ชวนคิด ชวนคุย/การแข่งกันเชฟน้อยคู่หูเมนูเจ /ประกวดหนูน้อยเจียะฉ่าย / แข่งกินอาหารเจ/ การแสดงต่าง และอื่นๆอีกมากมาย