วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

สมาคมมตตาธรรมมหาพระโพธิตว์กวนอิม ภาคใต้จัดแถลงข่าวงานพิธีพุทธาภิเษกองค์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมปางมหาจักรพรรดิ โพธิสัตว์กวนอิมพันกรเหนือ-ใต้และสององค์สมเด็จคู่บารมี

สมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิม ภาคใต้ ร่วมกับ ศาลเจ้าในเครือบุญ 14 จังหวัดภาคใต้เตรียมจัดสร้างพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมปางพระมหาจักรพรรดิโพธิสัตว์กวนอิมพันกรเหนือ – ใต้ และสององค์สมเด็จคู่บารมี สมเด็จเจ้าพระโคะ 1 องค์ (หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด) สมเด็จพุฒจารย์โต 1 องค์ (หลวงปู่โตวัดระฆัง)

 วันที่ 14 ต.ค. 63 ที่ ตำหนักสารธารฟ้าพระโพธิสัตว์กวนอิมพันกรเหนือ – ใต้ นายติณฐ์วรเวช รุ้งมณีวรรณ นายกสมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิม ภาคใต้ พร้อมด้วย พันโทเทียนชัย ไชยะเสน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิม ภาคใต้ นายมงคล ชีทรัพย์เจริญ นายกสมาคมอาวุโส สมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิม ภาคใต้ คุณวนิดา พรหมขจร ประชาสัมพันธ์สมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิม ภาคใต้ และ ดร.สุชาติ มั่นคงพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์สมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิม ภาคใต้ ร่วมกันแถลงข่าวงานพิธีพุทธาภิเษกองค์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมปางพระมหาจักรพรรดิโพธิสัตว์กวนอิมพันกรเหนือ – ใต้ และสององค์สมเด็จคู่บารมี และงานเทศกาลถือศีลกินเจ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟัง

สำหรับงานพิธีพุทธาภิเษกองค์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมปางพระมหาจักรพรรดิโพธิสัตว์กวนอิมพันกรเหนือ – ใต้ และสององค์สมเด็จคู่บารมี กำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ บริเวณคลอง ร.5 ลานสอนขับรถ โรงเรียนหาดใหญ่ คาร์ เทรนเนอร์ ซึ่งตรงกับช่วงประเพณีถือศีลกินเจ เพื่อบังเกิดความศักดิ์สิทธิ์แก่องค์พระที่พุทธาภิเษกและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมเข้าพิธี ในพิธีพุทธาภิเษกครั้งนี้ได้นิมนต์พระคุณเจ้าเกจิทั่วทุกทิศแดนใต้ที่ต่างเป็นที่เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน ได้แก่ หลวงปู่อิ่ม ปุญญาวุโธ, หลวงปู่เจียม โอภาโส, พระครูประศาสน์กิจโกศล (ขาว จันทูปโม), พระครูสังวรธรรมจารี (ผล อิสสโร), พระครูขันตยาภรณ์ (พรหม ขันติโก), พระครูสุเทพธรรมโชติ (อิ้น ธมฺมโชโต), พระอาจารย์คลังแสง ปัญญาพโล, พระครูปุญญาพิศาล (วิชาญชัย กตปุญโญ), พระอาจารย์ทวี, พระมหานิมิต ถิรธมฺโม

นอกจากนี้ ในวันงานจะมีการจัดสร้างและปลุกเสกเหรียญ และวัตถุมงคล เหรียญพระโพธิสัตว์กวนอิมปางมหาจักรพรรดิกวนอิม และเหรียญสองสมเด็จ (รุ่นมหาจักรพรรดิสำเร็จ) มีให้เช่าบูชาทั้งหมด 2563 เหรียญ (เนื้อทอง 358 บาท เนื้อดีบุก 258 บาท และเนื้อเงิน 158 บาท เปิดให้จองเช่าบูชาได้ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 และรับเหรียญวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 (วันตรุษจีน) เป็นต้นไป และองค์บูชาขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว กวนอิมปางพันกร 4,598 บาท (จัดสร้าง 108 องค์) กวนอิมปางยืน 3,998 บาท (จัดสร้าง 108 องค์) เทพเจ้าเห้งเจีย 3,761 บาท (จัดสร้าง 108 องค์), เทพเจ้ากวนอู 3,999 บาท (จัดสร้าง 108 องค์), สมเด็จเจ้าพะโคะ (หลวงปู่ทวด) 4,849 บาท (จัดสร้าง 108 องค์) สมเด็จพุฒจารย์โต (วัดระฆัง) 4,999 บาท (จัดสร้าง 108 องค์)

ซึ่งจะผ่านพิธีพุทธาภิเษกทั้งหมด 5 วาระ

วาระที่ 1 วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 พิธีพุทธาภิเษกใหญ่

วาระที่ 2 วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 พระอุโบสถ์มหาอุตมั วัดน้ำน้อยนอก

วาระที่ 3 วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 วัดถ้ำเมืองนะ จ.เชียงใหม่

วาระที่ 4  วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 (เสาร์ห้า) วัดชัยชนะสงคราม

วาระที่ 5 วันพฤหัสบตีที่ 31 ธันวาคม 2563 สวดมนต์ช้ามปี ณ พระอารามมณฑลพระโพธิสัตว์กวนอิม พันกร พลับพลาชัยบียะราชา

ประธานสงฆ์พระธรรมวงศาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ

ประธานจัดงาน พันโทเทียนขัย ไชยะเสน

ประธานพิธีพุทธาภิเษก รศ.ดร.ทพ.หม่อมหลวง ธีรธวัช ศรีธวัช

ผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ ดร.สุชาติ มั่นคงพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการประสานงาน พันเอกสุชาติ จันโชติกุล

ศิลบินดาราที่ร่วมงาน

1. คุณ พศิน เรืองวุฒิ

2. คุณ สาวิกา กาญจนมาศ

3. คุณโชตณภร บวรมหาบุญบารมี

4. คุณอธิบดี พันตาวงศ์