วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2567

“สนว.” มรภ.สงขลา ขานรับเป้าหมายมหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก นำร่องปลูกผักสวนครัวแจกจ่ายในหน่วยงาน พร้อมเดินหน้าผลักดันโครงการ “ARIT Go Green”

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก นำร่องใช้พื้นที่ว่างด้านหลังอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ปลูกผักสวนครัวแจกจ่ายบุคลากรในหน่วยงาน  พร้อมเดินหน้าสู่มาตรฐานสำนักงานสีเขียว “ARIT Go Green” ตั้งเป้าผ่านเกณฑ์ประเมินกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อาจารย์เสรี ชะนะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สนว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ในฐานะที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ตั้งเป้าเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก จึงขานรับยุทธศาสตร์ดังกล่าวด้วยการนำร่องปลูกผักสวนครัว อาทิ พริก กะเพรา กระเจี๊ยบ ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว และอื่น ๆ บริเวณด้านหลังอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เพื่อแจกจ่ายให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน

นอกจากนั้น ยังเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ซึ่ง สนว. พร้อมเดินหน้าผลักดันโครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่มาตรฐานสำนักงานสีเขียว (ARIT Go Green) ตั้งเป้าผ่านเกณฑ์การประเมินการเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม