วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

สธวท.จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563

09 ส.ค. 2020
806

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา13.30 น.ณ ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์ ชั้น อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดสงขลา (สธวท.สงขลา) องค์กรสมาชิกสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดพิธีถวายราชสดุดีเพื่อเป็นเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี

โดยมี นางนฤมล อมรรัตน์วิทยา นายกสมาคมฯ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะ กล่าวคำถวายราชสดุดี นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแม่ไทย และเปิดงานพิธีมอบทุนการศึกษา โดยมี ดร.นิศากร ทองคำ ประธานโครงการเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา ให้กับ นักเรียน และนักศึกษา ได้มีขวัญและกำลังใจและตระหนักถึงความสำคัญของวันแม่ ทุนการศึกษาส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

เพื่อแสดงความจงรักภักดีและจัดโครงการมอบทุนการศึกษาวันแม่ต่อเนื่อง มากกว่า 40 ปี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ให้กับ นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ให้ได้มีขวัญและกําลังใจในการศึกษาเล่าเรียนและตระหนักถึงความสําคัญของวันแม่ ทุนการศึกษาส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธา โดยในครั้งนี้ มอบทุนเป็นจํานวน 100 ทุน เป็นเงิน 203,000บาท (สองแสนสามพันบาท ผู้รับทุนทั้งหมดเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสงขลาเขต1,2และ3 สังกัด สพม.สังกัดเทศบาล และเอกชนบางส่วน ระดับประถมศึกษา จำนวน 64 ทุน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 25ทุน ระดับ ปวช.จำนวน 8 ทุน และระดับ ปวส.จำนวน 3 ทุน โดยในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้

ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยฉัตรทองพร็อพเพอร์ตี้ สนับสนุนหน้ากากและเจลล้างมือ ตั้งจุดคัดกรองโดยได้รับการสนับสนุนจากห้างโอเดี่ยนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่