วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

สถาบันดนตรียามาฮ่า จับมือสาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก มรภ.สงขลา ชวนร่วมพูดคุยแนวทางศึกษาต่อ-เรียนรู้ดนตรีในรั้วมหาวิทยาลัย

สถาบันดนตรียามาฮ่า ร่วมกับสาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) มาร่วมพูดคุย แนะนำ ถาม ตอบ เกี่ยวกับแนวทางการเข้าศึกษาต่อหลักสูตร และการเรียนรู้ดนตรีในรั้วมหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.30 น. ผ่านทาง Live Streaming FB:Yamaha Music School Thailand

พบกับวิทยากรตัวจริงคณาจารย์หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา นำโดย ผศ.วีระศักดิ์ อักษรถึง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และอาจารย์ประจำหลักสูตร ผศ.วิชัย มีศรี ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช กรรมการหลักสูตร อาจารย์สหภัส อักษรถึง อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ภูษิต สุวรรณมณี เลขานุการหลักสูตร

เตรียมคำถามให้พร้อมแล้วเจอกัน