วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

สถานการณ์หมอกควัน “อินโด” ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พบค่าคุณภาพอากาศเมื่อช่วงเช้าที่

26 ก.ย. 2019
831

สถานการณ์หมอกควัน “อินโด” ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พบค่าคุณภาพอากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ส่วนประชาชนกลุ่มเสี่ยงควรเฝ้าระวังสุขภาพ

วันนี้ (23 ก.ย. 62) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) เผยสถานการณ์หมอกควันจากเหตุไฟไหม้ป่าบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซียที่พัดปกคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พบว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่บริเวณ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีปริมาณฝุ่นละออง โดยค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีค่าเท่ากับ 46 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพและปริมาณฝุ่นละอองขนาด 10 ไมครอน (PM 10) เท่ากับ 55 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่ยังส่งผลให้หมอกควันปกคลุมทั่วท้องฟ้า ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ส่วนประชาชนกลุ่มเสี่ยง เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด ต้องเฝ้าระวังสุขภาพ หลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย ลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และหากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจลำบาก แน่นหน้าอก ให้รีบไปพบแพทย์

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สถานการณ์หมอกควัน “อินโด” ในพื้นที่จังหวัดสงขลาในวันนี้มีแนวโน้มลดลงจากเมื่อวาน เนื่องจากกระแสลมเปลี่ยนทิศทางส่งผลให้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง ปริมาณหมอกควันซึ่งเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กจางลง อย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์จะดีขึ้นแต่หมอกควันจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อีก จึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์อย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันสุขภาพและได้รับผลกระทบจากหมอกควันน้อยที่สุด

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กับชับให้โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุกแห่งเดินหน้าประชาสัมพันธ์การป้องกันตนเองจากหมอกควันอย่างถูกวิธี รวมถึงแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มที่  

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
           วิทยา สันบู/ภาพ
                               สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.สงขลา