วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

สคล.ใต้ตอนล่างจัดการแข่งขันกีฬาฟุตชอลเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รอบชิงแชมป์โชนภาคใต้ตอนล่าง SDN FUTSAL NO-L CUP 2020 Inspired by Thai PBS @ภาคใต้ตอนล่าง ปี2 “เพื่อนกันมันส์ No L” (ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน)

วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563  ณ สนามฟุตชอล สนามกีฬากลาง “จิระนคร”   อำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา   สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้   ตอนล่าง ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) จัด การแข่งขันกีฬาฟุตชอลเยาวชน SDN FUTSAL NO-L CUP 2020 Inspired by Thai PBS @ภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 2  “เพื่อนกันมันส์ No L” (ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน)  ประเภทเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีรอบชิงแชมโชน ภาคใต้ตอนล่าง โดย นายสมคิด อรัญดร ประธานสภาเทศบาลนครหาดใหญ่    เป็นประธานพิธีเปิด  พร้อม  คณะ รองประธานสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่  สมาคมส่งเสริมกีฬานครหาดใหญ่ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่   กล่าวรายงานโดย นางสาวธนิตา เขียวหอม ผู้ประสานงานเด็กและเยาวชน สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ ตอนล่าง พร้อม แขกผู้มีเกียรติ์  ผู้ปกครอง  กองเชียร์ และสื่อมวลชนร่วมงานอย่างคับคั่ง

        โครงการ การแข่งขันกีฬาฟุตชอลเยาวชน SDN FUTSAL NO-L CUP 2020 Inspired by Thai PBS @ภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 2  “เพื่อนกันมันส์ No L” (ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน)  ประเทเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รอบชิงแชมป์โชนภาคใต้ตอนล่าง  ครั้งนี้ จัดแข่งขันกัน 2 วันคือ ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563  ณ สนามฟุตชอล สนามกีฬากลาง “จิระนคร” อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โดย ในการแข่งขันครั้งนี้ มีทีมที่สนใจ สมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 12 ทีม จาก 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

– โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จ.สงขลา

– โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง

– โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา (By ข้าวหมกไก่กอไผ่ยะลา)

– โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมป์ จ.นราธิวาส

– โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี

– โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

– โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

– โรงเรียน อบจ.สงขลา พิทยานุสรณ์

– โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา

– โรงเรียนละงูพิทยาคม จ.สตูล

– โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง

– ทีมสานฝันจูเนียร์จังหวัดสตูล

          “สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนล่าง ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ ในการรณรงค์ชวนประชาชนคนไทย ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สร้างการมีส่วนร่วม ในการแก้ไข ปัญหา การจัดกิจกรรมรณรงค์ ตลอดจนสนับสนุนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อป้องกันนักดื่ม-นักเสพหน้าใหม่ อาทิเช่น การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา งานสงกรานต์ปลอดเหล้า งานลอยกระทงปลอดเหล้า งานแข่งเรือปลอดเหล้าตลอดจนการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายการดำเนินโครงการ SDN FUTSAL NO-L CUP Inspired by Thai pBร ปีนี้ เป็นปีที่ 2 ในการจัดกิจกรรมฟุตชอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ผลจากการสนับสนุนกีฬาฟุตซอลที่ผ่านมา ได้มีส่วนช่วยลดปัจจัยเสี่ยง ในกลุ่มเด็กเยาวชนชาย ที่อาจสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นนักสูบ นักเสพหน้าใหม่ โดยแนวทางป้องกัน ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตชอล อันเป็นกีฬาที่เด็กและเยาวชน รุ่นอายุไม่กิน 15ปีชื่นชอบ มาเป็นเครื่องมือ ในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ และสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน ที่สนใจด้านกีฬา และพัฒนาเด็กเยาวชน   มาร่วมต่อยอดกัน ในการป้องกันนักสูบ นักเสพ ใหม่ในกลุ่มเด็กเยาวชน รวมถึงโค้ชผู้ฝึกสอน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักกีฬา อนาคตของชาติ ต่อไป  ในการแข่งขันครั้งนี้ มีทีมที่สนใจ สมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 12 ทีม จาก 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

และได้จัดกาจับสลากแบ่งสายการแช่งชัน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้น 4สาย การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง จากเทศบาลนครหาดใหญ่ บริษัท มิกาซ่าอินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และสถานศึกษา ที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้   ก็ขอขอบคุณ และทุกหน่วยงาน ที่ร่วมสนับสนุนการจัดงาน เปิดโครงการ การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน SDN FUTSAL NO-L CUP 2020 Inspired by Thai PBS ครั้งที่ 2 “เพื่อนกันมันส์ ๐ L”(ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน) ประเภทยาวชนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รอบชิงแชมป์โซนภาคใต้ตอนล่าง ครั้งนี้ค่ะ” นางสาวธนิตา เขียวหอม ผู้ประสานงานเด็กและเยาวชน สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้   ตอนล่าง  กล่าวเพิ่มเติม