วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมรับเรื่องและประสานหน่วยงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

ตามที่ เมื่อวันที่ 29 ต.ค.62 ได้มีการเสนอข่าวผ่านทีวีช่อง 8 กรณีชาวบ้านดินลาน หมู่ที่ 13 และ 15 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ได้รับความเดือดร้อนจากฟาร์มไก่ ส่งกลิ่นเหม็นมานานหลายปี นั้น

วันที่ 30 ต.ค.62 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) อำภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายเฉลิมพันธ์ ยินเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา และ นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา รับหนังสือจากตัวแทนพี่น้องประชาชนจากหมู่ที่ 13 และ 15 บ้านดินลาน ซอยเสือผ่าน กว่า 20 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้ปกครอง และเยาวชน ที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงกับฟาร์มไก่ มายื่นหนังสือถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากฟาร์มไก่ เนื่องจากสร้างความเดือดร้อน และส่งผลกระทบชาวบ้านมานานหลายปี ทั้ง ๆ ที่ชาวบ้านอยู่อาศัยมานานก่อนฟาร์มไก่จะมาเปิด

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาจะต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อาทิ ขั้นตอนการขออนุญาต มาตรฐานของการประกอบการ ผลกระทบที่เกิดขึ้น การกำกับดูแลของหน่วยงาน เป็นต้น ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบและเร่งรัดในการแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสมอย่างเร่งด่วน
ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะเป็นช่องทางในการรับเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และจะประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป