วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ มอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “Diana Mini Marathon 2019 เพื่อสมทบกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 21 ตุลาคม 2562นางวดีวรรณ จันทรัศมี กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ ได้มอบเงินจำนวน 335,894.16 บาท จากการจัดกิจกรรม “Diana Mini Marathon 2019 เดิน-วิ่ง เพื่อกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า”

เพื่อสมทบกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับบริการทางทันตกรรมต่อไปโดยมี พลตำรวจโทพิงพันธุ์ เนตรรังษีคณะกรรมการบริหารกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า เป็นตัวแทนผู้รับมอบ