วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา ประกวดแต่งเพลง ชิงเงินรางวัลกว่าครึ่งแสน “100 ปี มรภ.สงขลา น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดประกวดแต่งเพลงในหัวข้อ “100 ปี มรภ.สงขลา น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท

ดร.กรฤต นิลวานิช รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดประกวดแต่งเพลง ภายใต้หัวข้อ “100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 15,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 10,000 บาท

และ รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าเพลงที่ส่งเข้าประกวดผู้เข้าประกวดต้องทำหนังสืออนุญาตให้ มรภ.สงขลา ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยตลอดไป

                ดร.กรฤต กล่าวว่า สำหรับกฎระเบียบและกติกาการแข่งขัน 1. เป็นบทเพลงที่มีเนื้อหาภายใต้หัวข้อ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในแง่มุมสร้างสรรค์เชิงบวก 2. บทเพลงมีความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที ไม่เกิน 5 นาที ไม่จำกัดแนวเพลง 3. บทเพลงต้องไม่เคยเผยแพร่ต่อสาธารณะมาก่อน และต้องไม่มีเพลงอื่นที่เคยเผยแพร่มาก่อนปะปนมาด้วย 4. ผู้เข้าประกวดต้องส่งเนื้อเพลง โน้ตทำนอง หลักฐาน บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ให้คณะกรรมการก่อนการประกวดในรอบส่ง Demo ในรูปแบบของวงดนตรีไม่น้อยกว่า 3 ชิ้น โดยจะต้องส่งให้คณะกรรมการพิจารณา

ภายในวันที่ 17 มกราคม 2563 ทาง อีเมล korarit_gt@hotmail.com หรือส่งโดยตรงที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ 5. ผู้เข้าประกวดต้องบรรเลงเพลงที่ผ่านเข้ารอบ 10 เพลง ต่อหน้าคณะกรรมการในวันที่ 22 มกราคม 2563 โดยไม่จำกัดรูปแบบของวงดนตรีในการนำเสนอ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา 6. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ดร.กรฤต นิลวานิช โทร. 092-9154645 Facebook DrKorarit Nilvanich หรือคณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา โทร. 074-260264