วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ศอ.บต.มอบวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเร่งด่วนแก่บัณฑิตอาสา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

09 พ.ค. 2020
862

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้ร่วมพูดคุย ทักทายให้กำลังใจกับบัณฑิตอาสา

วันที่ (7 พฤษภาคม 2563) ที่ ศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการและแก้ปัญหาผลกระทบโรค COVID 19 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย นายอิสระ ละอองสกุลผู้อำนวยการกองประสานเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ศอ.บต. นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ร่วมกันมอบวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเร่งด่วนแก่บัณฑิตอาสา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานยับยั้งเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 โดยมีตัวแทนบัณฑิตอาสาแต่ละอำเภอเป็นผู้รับมอบ และนำไปแจกจ่ายให้กับบัณฑิตอาสาในพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้ร่วมพูดคุย ทักทายให้กำลังใจกับบัณฑิตอาสา โดยย้ำว่าให้ใช้อุปกรณ์ ทุกครั้งขณะลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นการป้องกันตนเองในขั้นแรก พร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณที่เจ้าหน้าที่บัณฑิตอาสาช่วยการปฏิบัติหน้าที่ของ ศอ.บต. มาโดยตลอด ซึ่งข้อมูลที่ได้มาจากบัณฑิตอาสาเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นและถือว่า เป็นการดำเนินงานเชิงรุก ในห้วงที่เกิดสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ขึ้นในพื้นที่

อย่างไรก็ตาม ในโอกาสนี้ เลขาธิการ ฝากให้บัณฑิตอาสาเป็นตัวแทนในการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะหลังจากนี้อาจจะมีการผ่อนปรนในเรื่องของการละหมาดจากจุฬาราชมนตรี แต่จะต้องเป็นไปตามที่สาธารณสุขกำหนดในการป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าวด้วย

สำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่มีการมอบให้กับบัณฑิตอาสาในครั้งนี้ ประกอบด้วยหน้ากากอนามัย และ เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 05. ลิตร โดยกระจายให้บัณฑิตอาสาทุกคน ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 2,224 คน