วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ศคล.ใต้ตอนล่าง ร่วมกับ เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสงขลา สนับสนุนโดย สสส. จัดเวทีพบปะเยี่ยมเยียนภาคีเครือข่าย ที่ขับเคลื่อนงานลดปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่

11 มี.ค. 2020
978

วันที่ 10 มีนาคม 2563 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง ร่วมกับ เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสงขลา สนับสนุนโดย สสส. จัดเวทีพบปะเยี่ยมเยียนภาคีเครือข่าย ที่ขับเคลื่อนงานลดปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โดยภาคีที่เข้าร่วมในวันนี้ ประกอบไปด้วย ผู้แทนจาก องค์กรต่างๆดังนี้
– สำนักงานควบคุมโรค12 สงขลา
– สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
– มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
– คปภ.
– ปภ.เทพา
– ปภ.ระโนด
– สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ
– อบจ.สงขลา
– เทศบาลนครสงขลา
– เครือข่ายประชาคมอาหารปลอดภัย จ.สงขลา
– สื่อมวลชน (Your News, ศูนย์ข่าวชาวบ้านนิวส์, ภาพลักษณ์ใต้นิวส์)