วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

“วนก.” มรภ.สงขลา เปิดรับบริจาคทำถุงเติมสุขและเอกสารให้ความรู้ บริการวิชาการสังคมช่วยเหลือชาวสตูลช่วงโควิด-19 ระบาด

มรภ.สงขลา ทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เปิดรับบริจาคนำเงินทำถุงเติมสุขและเอกสารให้ความรู้ ส่งมอบกำลังใจอยู่เคียงข้างชุมชนบ้านเกาะยวน ช่วยเหลือชาวสตูลช่วงโควิด-19 ระบาด

ดร.อัญชสา สีนวนแก้ว รองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงโครงการ “รณรงค์ป้องกันการติดโรคโคโรนาไวรัส 2019 : ชาว วนก. จะอยู่เคียงข้างชุมชนบ้านเกาะยวน”ว่าจากสถานการณ์แพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อโควิด-19 ของไทยที่น่าห่วงเป็นอย่างยิ่ง ส่งผลกระทบกับจังหวัดต่างๆ รวมถึงจังหวัดสตูล ที่แม้จะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่มากแต่จำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้มีผู้ติดเชื้อเข้าไปในพื้นที่ สิ่งหนึ่งที่จะเป็นเกราะป้องกันหรือเฝ้าระวังจากโควิด -19 ได้ คือการให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ ได้รับรู้ รับทราบ เข้าใจถึงวิธีการป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากโควิดสายพันธุ์อินเดีย

ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างแนวทางการป้องกันหรือวิธีการควบคุมโรคได้ดีที่สุดให้กับประชาชน นั่นคือการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการรับมือกับโควิดสายพันธุ์อินเดียได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่ และตระหนักถึงปรัชญาอันสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ว่า เป็นมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (วนก.) มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล นำทีมโดยคณบดี ทีมผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร และผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ดร.เอกพล ไพโรจน์ ดร.นิรัญญา บุญติ้น ดร.จิรัตน์ เขียวชอุ่ม ดร.ชาติรส จิตรักษ์ธรรม ดร.ภารดา อุทโท ดร.มรกต ดิษฐาอภิชัย และ ดร.ทัศนี ศรีมาชัย จึงได้ร่วมกันรณรงค์ป้องกันการติดโรคโคโรนาไวรัส 2019 ให้กับชุมชนบ้านเกาะยวน และแจกจ่ายปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต อันจะช่วยลดรายจ่ายให้แก่คนชุมชน ทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง วนก. กับชุมชนในท้องถิ่น จึงอยากเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบสิ่งของเป็นถุงเติมสุขและเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 ในวันที่ 10 กันยายน 2564 ณ ชุมชนบ้านเกาะยวน ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

สามารถร่วมสมทบทุนได้ที่ ชื่อบัญชี นางสาวสุวิมล บัวทอง ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 868-0-29607-4 ได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 5 กันยายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.อัญชสา สีนวนแก้ว โทร. 064-3562-654