วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ)ร่วมประชุมหารือคณะ Agent Fam Trip (ยูนนาน)โครงการ The Link Local to Global บริการด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคภาคใต้ สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยไปยังกลุ่มเป้าหมายตลาดจีน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 (เวลา 18.00 น.) นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) รหญ.(สธ.) ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ร่วมประชุมหารือคณะ Agent Fam Trip (ยูนนาน) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดกิจกรรมนี้ เพื่อเดินทางทดสอบสินค้าและสำรวจเส้นทางเสนอขาย เส้นทางหาดใหญ่ – สงขลา – สตูล – กระบี่ ภายใต้โครงการ The Link Local to Global บริการด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคภาคใต้ สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยไปยังกลุ่มเป้าหมายตลาดจีน พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผู้แทนบริษัทนำเที่ยวจีน (คุนหมิง) ณ ห้องราชาวดี โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา