วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) (รหญ.ปร.) พร้อมบุคลากรจิตอาสาท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กองพลพัฒนาที่ 4 กำหนดจัดกิจกรรม “ Big Cleaning พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อ” โดยนายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) (รหญ.ปร.) พร้อมบุคลากรจิตอาสาท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่