วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

รองปลัดเทศบาลนครสงขลาร่มประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนฯประจำเดือนสิงหาคมพร้อมติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจของจังหวัด

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช รองปลัดเทศบาลนครสงขลา ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชน ครั้งที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุม เพื่อรับทราบข้อราชการ พร้อมติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจของจังหวัด กระทรวง/กรม และภารกิจที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ