วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองคอหงส์เป็นตัวแทนรับมอบถุงยังชีพ จากบริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด และบริษัทในเครือ พร้อมทั้งส่งมอบให้กับตัวแทนชุมชนเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายให้นายอนันต์ ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนรับมอบถุงยังชีพ จากบริษัท โชติวัฒน์โฮลดิงส์ จำกัด, บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด และบริษัทในเครือ พร้อมทั้งส่งมอบให้กับตัวแทนชุมชนเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองหวะ (อนุสรณ์กำนันวร ทวีรัตน์) เทศบาลเมืองคอหงส์