วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ได้เข้าร่วมมอบข้าวสารในพิธีแจกทาน เนื่องในเทศกาลถือศีลกินเจ

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ได้เข้าร่วมมอบข้าวสารในพิธีแจกทาน เนื่องในเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ ณ มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่