วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมสาธารณสุขเคลื่อนที่เทศบาลเมืองคอหงส์ 

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายให้ จ.ส.อ. ฉลอง สุวรรณะ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมสาธารณสุขเคลื่อนที่เทศบาลเมืองคอหงส์ ปี 2566 พร้อมด้วย นายธันยพงศ์ คงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองหวะ (อนุสรกำนันวร ทวีรัตน์) เทศบาลเมืองคอหงส์

โดยกิจกรรมในวันนี้ เทศบาลเมืองคอหงส์ได้ให้บริการด้านสาธารณสุข แก่ประชาชนในพื้นที่ เช่น การตรวจรักษาโรคเบื่องต้น โรคทั่วไป โรคเรื้อรัง การบริการทันตกรรม (ตรวจฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน) การบริการแพทย์แผนไทย (สักยาลดปวด บริการครอบแก้ว) ให้ความรู้และลงทะเบียนตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ อื่นๆ รับเรื่องลงทะเบียนบัตรทอง บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน รับเรื่องคำรองขอใช้รถ (กรณีเคสบริการ) ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ละทะเบียนทำหมันสุนัข แจกถุงยางอนามัย พ่นหมอกควัน ประเมินภาวะ ๒Q พัฒนาความสะอาด สอนทำถังหมักปุ๋ยอินทรีย์ รับเรื่องคำขออนุญาตประกอบกิจการ และ ให้บริการตัดผมชายฟรี จากร้านโต้งหาดใหญ่วินเทจอะคาเดมี่