วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในการประชุมชุดปฏิบัติการประจำตำบลค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน(Re X-ray) ครั้งที่ 1 

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายให้ จ.ส.อ.ฉลอง สุวรรณะ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในการประชุมชุดปฏิบัติการประจำตำบลค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน(Re X-ray) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยประชุมร่วมกับ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอประจำตำบลคอหงส์ ผอ.รพ.สต.คอหงส์ เกษตรประจำตำบลคอหงส์ จนท.ตำรวจ สภ.คอหงส์/ สภ.หาดใหญ่ จนท.สารวัตรทหาร มทบ.42 และประธานชุมชน เพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์ปัจจุบัน ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์