วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองคอหงส์เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2563

26 ส.ค. 2020
766

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 นายอนันต์ ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองคอหงส์เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์