วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เทศบาลเมืองคอหงส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เทศบาลเมืองคอหงส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์