วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจกิจการหอพัก ร่วมกับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(พรบ.หอพัก พ.ศ.2558) ประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 นายอนันต์ ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมการดำเนินการกิจการหอพัก (พรบ.หอพัก พ.ศ.2558) ประจำปี 2563 กิจกรรมประชุมคณะทำงานตรวจกิจการหอพัก ร่วมกับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์