วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

“รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา” ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อม การจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 21-30 เมษายน 2566

วันนี้ (18 เม.ย. 66) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา มอบหมายให้ นายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2566

โดยมี นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา คณะกรรมการเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานความก้าวหน้าการจัดเตรียมงานฯ ในฝ่ายต่าง ๆ อาทิ ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายกิจกรรมเวทีกลาง ฝ่ายจัดหาของรางวัลนาวากาชาดและสลากกาชาด ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายออกผลสลากกาชาด ฝ่ายพิธีกรรมทางศาสนาและพิธีบวงสรวง ฝ่ายจัดนิทรรศการและฝ่ายจัดร้านค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ฝ่ายสาธารณสุขและการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร ฯลฯ